Bli en BVX Anläggning du också.

Har du redan eller är du på gång att starta en bilvårdsanläggning?

Har du stort fokus på service och kundvård?
Vill du ha fördelarna med gemensam marknadsföring, ett starkt koncept med fokus på nöjda och återkommande kunder?
Tillsammans bygger vi hållbara relationer med trovärdighet, seriösa garantier och hög servicegrad!

Intresseanmälan: hk@bilvardsexperterna.se