Nöjd-kund-garanti

BVX har verifierad nöjd-kund-garanti från www.nojd-kund-garanti.se.
Den externt verifierade garantin innebär att anslutna företag förbinder sig att uppfylla de angivna krav som ställs för att få använda sigillet nedan.

Vid en eventuell tvist mellan en kund och ett företag som är anslutet till Nöjd-kund-garanti så förbehåller sig Nöjd-kund-garanti rätten att som tredje part medla och avgöra vad företaget behöver göra för att bibehålla rätten till att använda sigillet i sin verksamhet. I ytterlighet förbinder sig anslutna företag att följa allmänna reklamationsnämndens beslut. Representant som inte följer ARN´s beslut kommer utan undantag att mista sin rätt att använda sigillet i sin marknadsföring under minst ett år.

Vilka av BVX anslutna anläggningar som har rätt att använda sigillet framgår vid respektive anläggning.